Knižnica Štós – dizajn I. Čobej

Ocenená Slovenským centrom dizajnu pri príležitosti Fórum dizajnu na výstave Nábytok a Bývanie Nitra 2019. Kombinácia dubového masívu a dyhy s precíznym spracovaním v odľahčenej konštrukcii vytvára hmotovo jednoduchý prvok s jedinečným dizajnom.

CENA NA VYŽIADANIE